...


Saša Ribič

Saša Ribič

univ. dipl. pedagoginja, psihoterapevtka sistemskega pristopa, z zaključeno štiriletno specializacijo v mednarodni Šoli kibernetike psihoterapije – sistemski pristop. Trenutno je v procesu pridobivanja evropskega certifikata za psihoterapijo (EAP cerificate). S psihoterapijo se od leta 2008 ukvarja profesionalno v privatni praksi ter kot sodelavka CPPK in Zavoda PRIMSS. Dela v Kopru.

V okviru Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč – Koper izvaja individualno, partnersko in družinsko psihoterapijo ter različna predavanja in delavnice s področja krepitve duševnega zdravja in samopomoči.
V okviru centra je aktivna kot članica upravnega odbora.

Njene izkušnje pri psihoterapevtskem delu obsegajo:
- delo z osebami, ki pri sebi prepoznajo motnje hranjenja;
- delo z mladimi, ki se ne znajdejo v vsakodnevnem življenju in ne vidijo prihodnosti, imajo težave z identiteto itd;
- delo z osebami z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju;
- delo osebami z različnimi težavami kot so depresija, anksioznost, panični napadi, obsesivno kompulzivne motnje, ljubosumje, nezadovoljstvo itd.;
- delo s pari, ki prepoznajo težave v partnerskem odnosu;
- delo z družinami, kjer so pripoznane težave pri otroku;
- delo s terapevtskimi skupinami.

»Moja profesionalna pot je, kot pot vsakega kakovostnega in predanega terapevta, proces stalnega izobraževanja in ukvarjanja z lastno osebnostno rastjo. Kakovost mojega dela zagotavljam tudi z redno supervizijo, kar pomeni, da s psihoterapevtom učiteljem stalno preverjam kakovost svojega psihoterapevtskega dela. Pri delu se zavezujem etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.« Več o meni in mojem delu lahko preberete: www.sasaribic-psihoterapija.com

Tel: 040 552 797
e-mail: ribic.sasa@gmail.com